Coaching-, counseling- en therapiepraktijk Klim-Op

Training

Samen met mijn echtgenoot ben ik als opleider, tot ReAttachtherapeut, verbonden aan de ReAttach Academy. 

De drie-daagse training wordt gegeven in onze trainingsruimte te Koudekerke.

Informatie over ReAttach en de opleidingsdata kunt u verkrijgen via www.reattachacademy.com.
Inschrijving voor de cursus vindt middels de Academy plaats.

De kosten van deze training zijn eveneens via deze site te vinden.

 

Annemarie Sulkers

06-55151514
sulkers@zeelandnet.nl